Training Werkgeluk: module Zingeving


Met de trainingsmodule Zingeving gaan we dieper in op het gevoel van bijdrage aan het grotere geheel. Draagt de visie en missie van uw bedrijf bij aan het gevoel van zingeving van uw medewerkers? Is de communicatie over de doelen van het bedrijf voldoende duidelijk? Zijn dit ook de intrinsieke doelen van uw medewerkers?

Samen werken aan het verbeteren van deze pijler van geluk in uw organisatie of afdeling.
Zingeving,pijler van geluk

ZINGEVING