Training Werkgeluk: module Vitaliteit


Met de trainingsmodule Vitaliteit biedt de Gelukcentrale een totaal pakket aan interventies en tips om geluk & gezondheid te bevorderen. We gaan aan de slag met teams, afdelingen of individuele medewerkers. Hoe gelukkig ben je? Wat doe je voor je gezondheid? Hoe kan het bedrijf de gezondheid en het geluk bevorderen? Wat kunnen medewerkers zelf doen?


Vitaliteit, pijler van geluk

VITALITEIT