Siebe Huizinga

Siebe Huizinga is auteur en schrijfcoach. Samen met Michiel Hobbelt van De Gelukcentrale ontwikkelde hij de training ‘Schrijf je eigen geluk’: een methode om via het geschreven woord grip te krijgen op innerlijke motivaties, en het positieve effect hiervan op de dagelijkse (werk)praktijk. ‘Schrijf je eigen geluk’ combineert daartoe wetenschappelijke inzichten uit de psychologie met schrijfervaringen uit de praktijk.

Ruim tien jaar geleden debuteerde Siebe als schrijver van historische jeugdromans (Het verraad van Holland en Relikwie van het kwaad). Vervolgens richtte hij zich op non-fictie. Zo schreef hij Boekenpaleizen of luchtkasteel, over de opkomst en ondergang van boekhandelsketen Selexyz/Polare. In 2013 richtte hij uitgeverij Kompas op, gespecialiseerd in boeken over persoonlijke drijfveren en prestaties, baanbrekende visies en opmerkelijke daden. Hij werkte onder meer met organisaties zoals LTP Business Psychologists en met ondernemende persoonlijkheden zoals Ali Niknam (bunq).

‘Schrijf je eigen geluk’ is deel van een reeks schrijftrainingen, die op praktische wijze drempels tot het schrijven wegnemen, het schrijfproces bevorderen en het resultaat – boekpublicatie – dichterbij brengen.