Michiel Hobbelt


Michiel Hobbelt is een ervaren trainer en geluksexpert. Vanuit zijn achtergrond in de sociale psychologie is hij geïnteresseerd geraakt in de wetenschap en praktijk van het bevorderen van geluk. Michiel werkte nauw samen met geluksprofessor Ruut Veenhoven en is oprichter van Duurzaam Geluk en De Gelukcentrale, waarmee hij reeds voor vele organisaties in de private en publieke sector heeft gewerkt.

Michiel traint bedrijven op het gebied van werkgeluk en betrokkenheid op het werk. Ruim 14 procent van de Nederlandse werknemers heeft last van burnout klachten. Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers ruim 2 miljard Euro per jaar. Volgens onderzoek van Gallup is 80 procent van de Nederlandse werknemers niet betrokken bij het werk dat ze doen. Een niet betrokken medewerker kost ruim 2.000,- Euro per jaar. Meer dan 80% van de Nederlandse werknemers geeft aan zich niet betrokken te voelen bij hun werk. Naast verzuim leidt dit tot verloop onder werknemers. Hij verzorgt in-company trainingen, workshops en personal coaching. Sturen op geluk leidt tot meer betrokkenheid, betere prestaties en uiteindelijk minder verzuim onder uw werknemers.


Een ander interesse van Michiel is de relatie tussen duurzaamheid en geluk. Bijeenkomsten Duurzaam Geluk dragen bij aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid. Dit komt omdat het onderwerp geluk ons kan helpen om met elkaar erachter te komen wat belangrijk is. Tijdens bijeenkomsten van Duurzaam Geluk komt de complexiteit van wat geluk is aan de orde en de relatie met duurzaamheid wordt blootgelegd. Er is vaak te weinig capaciteit om deze complexiteit bespreekbaar te maken. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom er zo weinig vooruitgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. De voordelen van duurzaam gedrag worden duidelijk en de bereidheid om zich over de nadelen heen te zetten kan door communicatie worden vergroot. Met het geven van interactieve lezingen en masterclassen bij onder andere gemeenten, hogescholen en universiteiten wil Michiel het bewustzijn van mensen vergroten dat duurzaamheid en geluk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gelukkige mensen werken beter samen, zijn creatiever en staan meer over open voor verandering. Deze kenmerken zijn van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving.


Specialisme van Michiel Hobbelt

•Sociaal psycholoog en geluksexpert

•Werkgeluk: autonomie, persoonlijke groei, zingeving, relaties en vitaliteit

•Werkflow: creëren van succeservaringen

•Werkgelukscoach

•Duurzaamheid

•Consultancy


ACHTERGROND

Meer weten over de trainer:

•Eigen website: www.gelukcentrale en www.duurzaamgeluk.nl

•Linkedin: Michiel Hobbelt

•Twitter: @Duurzaam_Geluk


Meer weten over de trainingen en mogelijkheden van de trainer:

•Training: de 5 pijlers van werkgeluk

•Training: Persoonlijke effectiviteit

•Training: Cup of flow

•Training: Duurzaam geluk

•Training: Geluk kun je leren


Natuurlijk kun je Michiel ook direct bereiken via e-mail of telefoon: 06-21290184

Je kunt via deze uitzending bij EenVandaag ook alvast kennis maken met Michiel. Klik hier.