5 pijlers van geluk

5 pijlers van geluk

Uniek model voor Werkgeluk

De Gelukcentrale ontwikkelde het unieke model voor het meten en bevorderen van werkgeluk: de 5 pijlers van geluk. Ons model wordt gestaafd door verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Onze 5 pijlers vormen samen de ervaring van werkgeluk van medewerkers. De 5 pijlers zijn: Autonomie, Persoonlijke groei, Relaties, Vitaliteit & Zingeving.


Gestaafd door wetenschappelijk onderzoek

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de door ons ontwikkelden pijlers ten grondslag liggen aan het werkgeluk van medewerkers. Zo laat bijvoorbeeld onderzoek van Ryan & Deci zien hoe belangrijk autonomie en intrinsieke motivatie is.


Werkgeluk meetbaar

Door onze Werkgelukindex maken we het werkgeluk in uw organisatie heel concreet. Met de index meten we het werkgeluk in uw organisatie. Een prima vertrekpunt voor het bevorderen van het werkgeluk in uw bedrijf. Door de Werkgelukindex meerdere keren per jaar te meten, kunnen we ook de effectiviteit van onze trainingen en interventies goed volgen. Op welke punten kan er snel verbetering plaatsvinden en welke van de 5 pijlers heeft op dit moment de meeste aandacht nodig?


GELUK DRAAGT BIJ AAN PRODUCTIVITEIT, EFFECTIVITEIT & INNOVATIEKRACHT


 

Autonomie, pijler van geluk

AUTONOMIE

Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke drijfveer.

Meer AutonomiePersoonljke Groei, pijler van geluk

PERSOONLIJKE GROEI

Een lerende houding, nieuwsgierigheid en een drang naar nieuwe kennis en inzichten zorgt voor persoonlijke groei en geluk.

Meer Pers. groeiRelaties, pijler van geluk

RELATIES

Persoonlijke relaties en sociale steun leveren een grote bijdrage aan je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook zorgt het voor veerkracht.

Meer RelatiesVitaliteit, pijler van geluk

VITALITEIT

Je vitaliteit heeft een sterke relatie met geluk. Wanneer je geestelijk, lichamelijk en spiritueel in balans bent, voel je je gelukkiger.

Meer VitaltiteitZingeving, pijler van geluk

ZINGEVING

Zingeving, het gevoel dat de dingen die je doet het verschil maken, een bijdrage leveren aan een groter doel, draagt bij aan je gevoel van geluk.

Meer Zingeving